Nordic Rally / Nordisk Camping Träff / Pohjoismaiset karavaanipäivät 2021

Nordic Rally   |   Nordisk Camping Träff   |   Pohjoismaiset karavaanipäivät

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

sekunder

Pohjoismaiset Karavaanipäivät Kuopion Rauhalahdessa siirtyy vuoteen 2021

Pohjoismaiset Karavaanipäivät 2020 on koronaviruspandemian vuoksi peruutettu tältä vuodelta. Tapahtuma siirtyy pidettäväksi seuraavana vuonna. Uusi päivämäärä on 19.–23.7.2021.

Tapahtuman järjestäjä SF-Caravan ry perustelee päätöstä vieraiden terveydellä ja turvallisuudella. Tapahtumaan olisi tullut väkeä Suomen lisäksi muista Pohjoismaista ja Euroopasta. Asiantuntija-arvioiden perusteella on oletettavaa, että pandemia kestää sen verran pitkälle kesään, että kokoontumisen turvallisuutta ei voida tässä vaiheessa varmistaa. Lisäksi matkajärjestelyt muista maista veisivät oman aikansa. Tapahtuman siirtäminen vuodella perustuu myös pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa käytyihin keskusteluihin.

Tapahtumaan jo ilmoittautuneisiin ollaan lähiaikoina yhteydessä. Mahdolliset jo maksetut osallistumismaksut palautetaan ilmoittautuneille.

The Nordic Rally has been postponed until 2021

The Nordic Rally event has been postponed until 2021 due to the coronavirus outbreak. The new date for the event is July 19–23, 2021. The event will still be held at Matkailukeskus Rauhalahti in Kuopio.

The organiser of the event, SF-Caravan ry, has made the decision for the health and safety of the guests. In addition to Finland, people from other Nordic countries and Europe would have also attended the event. Based on expert assessments, the pandemic is expected to last so far into the summer that the safety of the participants could not be ensured at this stage. In addition, travel arrangements from other countries would need to be booked in advance. The decision to postpone the event for a year is also based on discussions with SF-Caravan’s Nordic partner organisations.

Those who have already registered for the event will be contacted as soon as possible. Any participation fees already paid will be refunded.

Nordisk Camping Träff flyttas fram till 2021

Nordic Camping Träff kommer att skjutas upp till 2021 på grund av coronaviruspandemin. Det nya datumet är 19–23 juli 2021. Evenemanget kommer att hållas på samma plats, nämligen Matkailukeskus Rauhalahti i Kuopio.

Evenemangets arrangör SF-Caravan rf motiverar beslutet med gästernas hälsa och säkerhet. Förutom Finland skulle det ha kommit deltagare till evenemanget från Norden och Europa. Baserat på sakkunnigas bedömningar antas det att pandemin pågår så långt in på sommaren att evenemangets säkerhet inte kan säkerställas i detta skede. Dessutom beaktar man tiden det tar att anordna resor från andra länder. Beslutet att skjuta upp evenemanget med ett år grundar sig även i diskussioner med de nordiska systerorganisationerna.

De som redan har anmält sig till evenemanget kommer att kontaktas inom kort. Eventuella betalda deltagaravgifter kommer att återbetalas.